2010.
február
28.

Emelkedő jegy – Ascendens

Manapság mind többen ismerik az asztrológiát, így tisztában vannak vele, hogy Nap-jegyünk mellett meghatározó szerepe van az emelkedő jegynek, más néven az ascendensnek is.

A következő leírások vázlatosan ismertetik az egyes emelkedő jegyek miatt bekövetkező módosulásokat. Még az asztrológiában jártasabbakat is meglepheti, micsoda különbség van az egyes jegyek ascendense és az eredeti Nap-jegy jellegzetességei között.

Kos emelkedő jegye

Látszólag komoly, csendes, tartózkodó, és hiányzik a humorérzéke. A sport és a fizikai elfoglaltságok jelentős szerepet játszanak az életében. Gyermekkora az apjával szembeni ellenállás és szenvedélyes összetűzések jegyében telik. Szülei legtöbbször a katonaságnál, a rendőrségen, a közoktatásban vagy köztisztviselőként dolgoznak.

A Bika emelkedő jegye

Megnyerő és nyugodt, de lelke mélyén háborgatja valami. A kézzel fogható haszon sokat jelent számára. Szokatlan pénzszerzési módszereinek eredete gyermekkorába vezethető vissza.

Az Ikrek emelkedő jegye

Barátságos, szellemes, sokoldalú. Jó és eredményes kapcsolattartó, közvetítő, szavait gesztusaival is alátámasztja, s ez igazolja egyenes természetét. Gyermekkora többnyire nehéz, emiatt felnőttként is bizalmatlan, de ezt mélyen magába rejti.

A Rák emelkedő jegye

Higgadt és kellemes modorú, társasági ember. Kacérkodásra hajlamos, de ritkán jut el a tényleges flörtig. Gyermekkora könnyű, anyagi értelemben kényelmesen telik. Erősen kötődik az anyjához, és gyakran a fiatalabb rokonok pártfogója.

Az Oroszlán emelkedő jegye

Szeret a figyelem középpontjában lenni, kedves és nagylelkű. Gyermekkora minden valószínűség szerint kivételesen felhőtlenül telik, amit a szüleivel megélt érzelmi kapcsolata tesz teljessé.

A Szűz emelkedő jegye

Gyermekként örül minden sikernek, felnőttként hajlamos elveszni a munkába, gyakran olyan területen dolgozik, ahol mások érdekeit szolgálja. Külső szemlélő számára a viselkedése szerény, igénytelen és nyugodt, holott igén éles elméjű és remek a humorérzéke.

A Mérleg emelkedő jegye

Vonzereje veleszületett adottság. Gyermekként vagy szeretik és megértik, vagy valamiképpen nincsenek rá tekintettel; elképzelhető, hogy valódi törődés helyett ajándékokkal halmozzák el.

A Skorpió emelkedő jegye

Nehezen bízik meg bárkiben, de ha egyszer megnyílik a szerelme felé, kettejük között meghitt kapcsolat alakul ki. Titkolózó, megtartja magának a terveit, tanácsait és véleményét.

A Nyilas emelkedő jegye

Barátságos, intelligens, mindenki felé nyitott, de legnagyobb kincse a függetlensége. Lehet, hogy a szülei eltérő nemzetek vagy vallási csoportok tagjai, s e kettősség jegyében nevelik. Ez később értékes elképzelésekkel gazdagítja az életét.

A Bak emelkedő jegye

Ambiciózus, szorgalmas. Feltehetőleg nehéz körülmények között nőtt föl. A szülei talán elfoglaltak voltak, s kevés figyelmet szenteltek neki, ezért már korán a saját leleményességére szorult.

A Vízöntő emelkedő jegye

Társaságkedvelő és kissé különc, gyermekkorában rengeteget olvas, és sok zenét hallgat, felnőttkor sikereit számítástechnikai szakértelmének vagy asztrológiai jártasságának köszönheti.

A Halak emelkedő jegye

A valóságtól messze elrugaszkodó természetű, és alaposan berendezkedett a védekezésre. Gyermekként bizonyára kerüli a többiek társaságát, a könyvek világába húzódik vissza, és alkotói elképzeléseket dédelget. E szokásai a misztika területe és felnőttkorára a művészet felé vezetik.


2010.
február
28.

Minőségek

Minőségek

A Nap-jegyeket háromféle minőség szerint osztjuk négyes csoportokra. Ezek a kardinális, a fix és a labilis jegyek, más szóval minőségek. A négy elem jellemzőiből adódó eltérő tulajdonságok a minőségek szerint jutnak érvényre. Mind a 12 jegynek megvan az elem és a minőség társulásából következő egyedi sajátossága. Nincs közöttük két egyforma. Így mindegyik rendelkezik általános jellegzetességekkel, és mégis egyedi. Az elemek a jegyek érzelmi szükségleteiről és az ember viselkedéséről vallanak – főképp kényszerítő helyzetekben -, a minőségek arról árulkodnak, ki hogyan boldogul az ügyek intézésével. A kezdők számára a minőségek hatása általában kevésbé nyilvánvaló, mint az elemeké. A horoszkóp kör alakú ábráján a fő égtájaknak megfelelő helyen (É, K, D, Ny) találjuk a négy kardinális jegyek. Bár a horoszkóp ábrái egyértelműek, érdemes a következő ismertetést átolvasni, hogy félreérthetetlen legyen, mit várhatunk az egyes minőségektől.

Kardinális

(Kos, Rák, Mérleg, Bak)

A kardinális jegyek szülöttei maguk irányítják a sorsukat, nem rendelik alá az életüket senkinek. Ez a Rák és Mérleg esetében eleinte nem nyilvánvaló, mert e két jegyhez tartozók együttműködőnek látszanak, mi több, úgy néz ki, mintha boldogan elfogadnák mások irányítását. E látszólagos tétlenség mindössze annyit jelent, hogy kerülő úton közelítenek céljuk felé. Például a Rák jegyűek szíven tetteik magukat gyengének, mert ezzel bizonyos problémák megoldására késztetik az erősebb partnert, tehát mással oldják meg a saját feladatukat. Ez a viselkedés merőben eltér a Kos erőszakosságától és a Bak önfejűségétől, mégis ugyanarra a végeredményre vezet. A kardinális minőség egyet jelent az önérdekűséggel, a saját indítékokra figyelő magatartással. A Mérlegek jobban érdeklődnek az anyagi siker iránt, csoportok vezetésére is alkalmasak. Jó üzleti partnerek lehetnek, feltérve, hogy születési horoszkópjuk tartalmaz olyan elemeket, amelyek révén szilárdan megvethetik lábukat a valóságban. Az üzleti vagy a csoportos törekvégek a Bakok számára szintén lényegesek, ám az erős ellenőrzés alatt tartott, kemény felszín alatt megadó szív dobog. A Bakok hűségesek, odaadóan szeretik családjukat.

Legyenek bár passzívak, mint a Rák és a Mérleg, avagy nyíltan vitatkozók, minta a Kos vagy a Bak, a kardinális jegyű emberek fő vágya, hogy mindent a maguk akarata szerint és módján csinálhassanak. Bár szándékaik csodálatra méltók, és céljuk lehet mások segítése, bátorítása, avégből, hogy megtegyenek mindent magukért, jaj annak, aki ellenőrizni vagy korlátozni próbálja őket! Saját igényeik kielégítése az első!

Soha nem lesz belőlük mártír, legalábbis csak jó okból és igen rövid időre.

Fix

(Bika, Oroszlán, Skorpió, Vízöntő)

A négy, merőben eltérő alakú jegy szülötteiknek közös jellegzetessége a makacsság és a változásokkal szembeni ellenállás. A szilárd jegyhez tartozók a végsőkig ragaszkodnak megszokott munkájukhoz, lassan kapaszkodnak fölfelé, amíg el nem érik a legfölső határt. Ugyanilyen rendíthetetlenek a házasságukban, szerelmükben és a kapcsolataikban, mindig a legjobbat nyújtják.

A leghatározottabb a végsőkig konok Bika. A Vízöntők leginkább a véleményükhöz ragaszkodnak – akkor is, ha kézenfekvő, hogy jó okuk lenne megváltoztatni -, az Oroszlán szintén alig tágít a meggyőződésétől. Az érvényesülést, illet a szerelmi ügyeket tekintve a Skorpió talán hajlamos az alkalmazkodásra, bár kitartó, és az ellenkezést mereven elutasítja. Mind a négy jegy tagjai hűségesek, de a Vízöntők megbízhatósága néma meghökkentő formában mutatkozik meg.

A változás megrendíti a fix jegyűeket. Ha a szokott életvitelükből kizökkentik őket, lehangolttá válhatnak, teljesen elveszíthetik az önbizalmukat. Ilyenkor az új cél, új társaság vagy új munkaterület megtalálása segíthet, hogy elölről kezdhessenek mindent.

Az Oroszlán és a Bika anyagiasak, képesek érdekből házasodni, boldogtalan rokoni kapcsolatokat ápolni és nyomorúságos munkákat elvállalni anyagi biztonságot remélve. A

Skorpió nem vesz méregdrága házat és vagyontárgyakat, de válogatás nélkül, szenvedélyesen gyűjt kacatokat, egyszerűen képtelen elszakadni lomjaitól. A fix jegyűek közül a Vízöntő szemlélete a legkevésbé anyagias.

Labilis

(Ikrek, Szűz, Nyilas, Halak)

A változékonyság lényege a változásra való készség, vagyis az alkalmazkodási képesség és a rugalmasság.

A kardinális jegy hűvös tárgyilagosságával és a fix jegy rugalmatlanságával összehasonlítva a labilis jegyűek játszi könnyedséggel alkalmazkodnak a változásokhoz. Mondhatni: a kardinális jegyű mozgásba lendíti a gépezetet, a fix átlátja a helyzeteket, a labilis minőséghez tartozó jegyek tagjai pedig megvalósítják a változásokat, és összehozzák az összetartozó dolgokat.

Jóllehet, jellemző rájuk a változékony viselkedés, különböznek egymástól. Bár jól alkalmazkodnak, általában nem mennek a dolgok elébe. Az Ikrek és a Nyilas jegyűek mindene a változatosságban dúskáló élet. A Halak és a Szűz jegyűek jól viselik az egyhangú munkát mindaddig, amíg valamely társadalmi vagy külső érdekeltség erre késztetik őket.

Szükségük van a tehetségük bemutatására. Az Ikrek jegyében születettek valószínűleg a hírközlési vagy könyvelési terülten dolgoznak, esetleg saját vállalkozásra törekszenek, vagy az otthonukat tökéletesítik. A Szűz jegyűek szeretnek festeni és írni, A Nyilas jegyében születettek és a Halak szellemi vagy művészi terén kamatoztatják képességeiket, emellett közösségi célokért működő szervezeteket hozhatnak létre.

Igazság szerint a labilis minőségez tartozókat is mélyen érintik az események, ám tudják, hogy a változás elkerülhetetlen, s amikor elérkezik az átalakulás ideje, hagyják megtörténni a dolgokat.


2010.
február
28.

Szerelembe esni

A tűz, a föld a levegő és a víz, vagyis a négy őselem eltérő érzelemvilágot hoz létre az emberekben.

Tűz jegyek

(Kos, Oroszlán, Nyilas)

A tűz jegyűek egytől egyig életvidám, lelkes, derűlátó, könnyen szerelembe eső emberek, ám ugyanilyen hirtelen kiábrándulnak, ha a kapcsolat nem a kedvük szerint alakul.

A Kos férfi akkor lesz szerelmes, amikor szexuális vonzalmat érez, s ha az intim helyzetekben elégedett, kitart a kapcsolat mellett. A Kos nő olyan férfihoz vonzódik, akit irányíthatónak vél, ám számítás kevés esetben válik be.

Az Oroszlán fix jegy, ezért visszafogottabb, csak akkor engedi szabadjára az érzelmeit, ha meggyőződött a kiszemelt partner vonzalmától. A három tüzes jegy tagjai közül ő marad meg leghosszabban egy-egy kapcsolatban, bár nem meglepő, hogy fix jegyhez méltón rendíthetetlen. A szex igen fontos számára.

A Nyilas jegyűek életében szintén nagy szerep jut a testi szerelemnek. Hirtelen lobbannak lángra, aztán gyorsan az oltár előtt találják magukat. Kisvártatva azonban megsejtik, hogy lépre csalták őket. Ilyenkor nem mérlegelik a helyzetet, s anélkül, hogy meggondolnák, ugyancsak elhamarkodott gyorsasággal állnak odébb. Miután kivonultak a kapcsolatból, magányossá válnak, újabb ismeretséget kötnek, és mással elölről kezdik a játszmát.

Föld jegyek

(Bika, Szűz, Bak)

A föld jegyűek szerelme lassan bontakozik ki. Még mielőtt eluralkodna rajtuk az érzelmeik, szükségük van a bizonyosságra, hogy a kapcsolat maradandó és működőképes.

A rendívül megbízható Bikának szilárd alapokra és folyamatosságra van szüksége. Sokat töpreng afelől, hogy hosszú távon mit tartogathat számára a kapcsolat. Nem ritka, hogy egy másik Bika jegyű párt választ életre szóló szerelme tárgyának. A másik három fix jegy szülöttei közül is szívesen válasz házastársat, mert általában az Oroszlán, a Vízöntő és a Skorpió is kitart az elhatározása mellett. A Bikák erőteljesen kötődnek párjukhoz, és nem nyugtalankodnak, amíg feltétlen szeretetét élvezik, amíg az illető kitart mellettük.

A Bakok választás a jó társadalmi helyzetű, üzleti vagy anyagi okokból értékes ismerőseikre esik, vagy olyan csinos és látványos társat választanak, aki miatt az egész ismeretségi körükben irigység tárgyai lehetnek. Néha azonban túllőnek a célon, mert nem gondolnak bele, mi lapul a felszín csillogása alatt, illetve mit szeretne az, amit szerelmükkel megcéloztak. A jegy szülötteinek hiányos ítélőképessége különös tévedésekben ejthetik őket, és gyakran üldöznek olyasvalakit a szerelmükkel, aki egyáltalán nem kívánja elkötelezni magát.

A Szűz jegyűeknek sokkal többet jelent a való szerelem a romantikánál, könnyen beleszeretnek a csábos megjelenésű emberekbe. Ám okvetlenül szükséges, hogy szellemi összhang alakuljon ki köztük, különben elunják a dolgot. A Szüzek rettegnek a megcsalástól, ezért gyakran ők maguk tartanak fenn párhozamosan több kapcsolatot, így elkerülik, hogy egyetlen lényre kelljen bízni a sorsukat. Jobb, ha óvakodnak veszekedős, zsémbes vagy bíráló hajlamaik kiélésétől, máskülönben bárki szeret is beléjük, gyorsan kiábrándítják.

Levegő jegyek

(Ikrek, Mérleg, Vízöntő)

A levegő eleműek könnyen szerelembe esnek, óriási elvárásaik vannak, így sokszor keservesen csalatkoznak, főleg ha kedvesükről kiderül, hogy nehézkes felfogású. Mindegyik levegő jegyűnek olyan társ kell, aki figyel rá, akár órákon, napokon át. Aki alkalmanként háborog, vagy türelmetlenkedik emiatt, abból meglepő sebességgel kiábrándulnak.

Az Ikreknek és a Vízöntőknek egyaránt a hasonló érdeklődésű és hasonlóképp gyors felfogású társ az igazi. Az Ikreknek ezenkívül nagy igényük van a megbízható, szavahihető, hűséges párra, s ebben a kérdésben megingathatatlanok, akkor is, ha magukra nézve nem feltétlenül tartják kötelezőnek ezt a szabályt.

A Vízöntőnek arra van igénye, hogy méltányolják szellemi képességeit, és ne akadályozzák az önálló cselekvésben.

A Mérleg jegyűek előrelátóan terveznek, azzal a személlyel fűzik szorosra a szálat, akiről tudják, hogy kényelmes létfeltételeket biztosít nekik és nem kell mellette keményen dolgozniuk. Ki nem állhatják a rendetlen vagy zavaros alakokat, mert kizárólag a saját hangulatváltozásaikkal szemben elnézőek, számukra a lehető legjobb, ha föld jegyű társhoz kötik az életüket.

Víz jegyek

(Rák, Skorpió, Halak)

A víz jegyűek hasonlítanak is egymásra, meg nem is.

A Rákok vonzóknak a segítségre szoruló vagy babusgatni való partnerekhez, ám, amennyiben segítőkészségük vagy szeretetük nem talál viszonzásra, hamarosan szedik a sátorfájukat. Hajlamosak a „mentőszolgálatra”, de csak rövid időre.

A Skorpiók inkább szeretőt keresnek, vágyaik hajtják őket. Jó mélyen eltitkolják az érzelmeiket, ám ha a házasság révébe érnek, rövidesen felszínre bukkan eltemetett szenvedélyük.

A Rák és a Skorpió birtokló természetűek, ha komoly a szándékuk, szóba sem jöhetnek a kacérkodók vagy a hűtlenségre hajlamosak. Egyikük sem válik elhamarkodottan, inkább szenvednek akár évekig is, mielőtt végső döntésre szánnák el magukat.

A Halak viszont bármire képesek, akad közöttük romantikus, meghökkentően számító, türelmes és türelmetlen. Azonnal kivonják magukat a kiürülő félben lévő kapcsolatokból. Törékenynek, segítségre szorulónak mutatják magukat, és ez igaz is, amennyiben érzelmi bizonytalanságuk sokféleségéről beszélünk, gyakorlati síkon azonban – például az illetően, hogy akarnak élni, mekkora jövedelemre számítanak – meglepően rámenősek. Kettős személyiségük megértő és a végsőkig figyelmes társ után eped. Az illetőnek szerencséje van, ha jobban képesek szeretni önmaguknál.


Horoszkóp 2012