Minőségek

Minőségek

A Nap-jegyeket háromféle minőség szerint osztjuk négyes csoportokra. Ezek a kardinális, a fix és a labilis jegyek, más szóval minőségek. A négy elem jellemzőiből adódó eltérő tulajdonságok a minőségek szerint jutnak érvényre. Mind a 12 jegynek megvan az elem és a minőség társulásából következő egyedi sajátossága. Nincs közöttük két egyforma. Így mindegyik rendelkezik általános jellegzetességekkel, és mégis egyedi. Az elemek a jegyek érzelmi szükségleteiről és az ember viselkedéséről vallanak – főképp kényszerítő helyzetekben -, a minőségek arról árulkodnak, ki hogyan boldogul az ügyek intézésével. A kezdők számára a minőségek hatása általában kevésbé nyilvánvaló, mint az elemeké. A horoszkóp kör alakú ábráján a fő égtájaknak megfelelő helyen (É, K, D, Ny) találjuk a négy kardinális jegyek. Bár a horoszkóp ábrái egyértelműek, érdemes a következő ismertetést átolvasni, hogy félreérthetetlen legyen, mit várhatunk az egyes minőségektől.

Kardinális

(Kos, Rák, Mérleg, Bak)

A kardinális jegyek szülöttei maguk irányítják a sorsukat, nem rendelik alá az életüket senkinek. Ez a Rák és Mérleg esetében eleinte nem nyilvánvaló, mert e két jegyhez tartozók együttműködőnek látszanak, mi több, úgy néz ki, mintha boldogan elfogadnák mások irányítását. E látszólagos tétlenség mindössze annyit jelent, hogy kerülő úton közelítenek céljuk felé. Például a Rák jegyűek szíven tetteik magukat gyengének, mert ezzel bizonyos problémák megoldására késztetik az erősebb partnert, tehát mással oldják meg a saját feladatukat. Ez a viselkedés merőben eltér a Kos erőszakosságától és a Bak önfejűségétől, mégis ugyanarra a végeredményre vezet. A kardinális minőség egyet jelent az önérdekűséggel, a saját indítékokra figyelő magatartással. A Mérlegek jobban érdeklődnek az anyagi siker iránt, csoportok vezetésére is alkalmasak. Jó üzleti partnerek lehetnek, feltérve, hogy születési horoszkópjuk tartalmaz olyan elemeket, amelyek révén szilárdan megvethetik lábukat a valóságban. Az üzleti vagy a csoportos törekvégek a Bakok számára szintén lényegesek, ám az erős ellenőrzés alatt tartott, kemény felszín alatt megadó szív dobog. A Bakok hűségesek, odaadóan szeretik családjukat.

Legyenek bár passzívak, mint a Rák és a Mérleg, avagy nyíltan vitatkozók, minta a Kos vagy a Bak, a kardinális jegyű emberek fő vágya, hogy mindent a maguk akarata szerint és módján csinálhassanak. Bár szándékaik csodálatra méltók, és céljuk lehet mások segítése, bátorítása, avégből, hogy megtegyenek mindent magukért, jaj annak, aki ellenőrizni vagy korlátozni próbálja őket! Saját igényeik kielégítése az első!

Soha nem lesz belőlük mártír, legalábbis csak jó okból és igen rövid időre.

Fix

(Bika, Oroszlán, Skorpió, Vízöntő)

A négy, merőben eltérő alakú jegy szülötteiknek közös jellegzetessége a makacsság és a változásokkal szembeni ellenállás. A szilárd jegyhez tartozók a végsőkig ragaszkodnak megszokott munkájukhoz, lassan kapaszkodnak fölfelé, amíg el nem érik a legfölső határt. Ugyanilyen rendíthetetlenek a házasságukban, szerelmükben és a kapcsolataikban, mindig a legjobbat nyújtják.

A leghatározottabb a végsőkig konok Bika. A Vízöntők leginkább a véleményükhöz ragaszkodnak – akkor is, ha kézenfekvő, hogy jó okuk lenne megváltoztatni -, az Oroszlán szintén alig tágít a meggyőződésétől. Az érvényesülést, illet a szerelmi ügyeket tekintve a Skorpió talán hajlamos az alkalmazkodásra, bár kitartó, és az ellenkezést mereven elutasítja. Mind a négy jegy tagjai hűségesek, de a Vízöntők megbízhatósága néma meghökkentő formában mutatkozik meg.

A változás megrendíti a fix jegyűeket. Ha a szokott életvitelükből kizökkentik őket, lehangolttá válhatnak, teljesen elveszíthetik az önbizalmukat. Ilyenkor az új cél, új társaság vagy új munkaterület megtalálása segíthet, hogy elölről kezdhessenek mindent.

Az Oroszlán és a Bika anyagiasak, képesek érdekből házasodni, boldogtalan rokoni kapcsolatokat ápolni és nyomorúságos munkákat elvállalni anyagi biztonságot remélve. A

Skorpió nem vesz méregdrága házat és vagyontárgyakat, de válogatás nélkül, szenvedélyesen gyűjt kacatokat, egyszerűen képtelen elszakadni lomjaitól. A fix jegyűek közül a Vízöntő szemlélete a legkevésbé anyagias.

Labilis

(Ikrek, Szűz, Nyilas, Halak)

A változékonyság lényege a változásra való készség, vagyis az alkalmazkodási képesség és a rugalmasság.

A kardinális jegy hűvös tárgyilagosságával és a fix jegy rugalmatlanságával összehasonlítva a labilis jegyűek játszi könnyedséggel alkalmazkodnak a változásokhoz. Mondhatni: a kardinális jegyű mozgásba lendíti a gépezetet, a fix átlátja a helyzeteket, a labilis minőséghez tartozó jegyek tagjai pedig megvalósítják a változásokat, és összehozzák az összetartozó dolgokat.

Jóllehet, jellemző rájuk a változékony viselkedés, különböznek egymástól. Bár jól alkalmazkodnak, általában nem mennek a dolgok elébe. Az Ikrek és a Nyilas jegyűek mindene a változatosságban dúskáló élet. A Halak és a Szűz jegyűek jól viselik az egyhangú munkát mindaddig, amíg valamely társadalmi vagy külső érdekeltség erre késztetik őket.

Szükségük van a tehetségük bemutatására. Az Ikrek jegyében születettek valószínűleg a hírközlési vagy könyvelési terülten dolgoznak, esetleg saját vállalkozásra törekszenek, vagy az otthonukat tökéletesítik. A Szűz jegyűek szeretnek festeni és írni, A Nyilas jegyében születettek és a Halak szellemi vagy művészi terén kamatoztatják képességeiket, emellett közösségi célokért működő szervezeteket hozhatnak létre.

Igazság szerint a labilis minőségez tartozókat is mélyen érintik az események, ám tudják, hogy a változás elkerülhetetlen, s amikor elérkezik az átalakulás ideje, hagyják megtörténni a dolgokat.

Comments are closed.

Horoszkóp 2012